Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blogg

Blogg

Återupptagit min gamla blogg HÄR.

view:  full / summary

Riskanalys och Självförsvar.

Posted on April 3, 2016 at 11:00 AM Comments comments (21478)

Mats Nilson: Publicerat den den 31 mars 2016 16:41

 

Eftersom jag jobbar en del med maskinsäkerhet och riskanalys tycker jag det är intressant med en koppling till självförsvar. För att bestämma säkerhetsnivå på skyddsanordningar används ofta denna riskmatris med ingångarna S,F & P för att värdera risknivån där a är lägsta och e är högsta risknivå.

 

S är alltså konsekvens som här har 2 val alltså liten eller allvarlig skada, F står för frekvens alltså hur ofta man riskerar att drabbas av den aktuella konsekvensen. P står möjligheten att klara sig undan att skadas om man hamnar i risksituationen.

 

Om man överför detta tankesätt till självförsvarstänk så är S (konsekvens) överförbart till vilken av de 3 nivåerna man befinner sig i, man kan då lämpligen ha 3 nivåer.

 

Frekvens är ju rätt enkelt att se, jobbar du ex.vis i en miljö med potentiellt våldsamma människor, går du ofta på krog/nattklubb och går ensam hem på natten så är ju den hög.

 

Möjligheten att klara sig är ju kanske det som självförsvarsträning och mental träning i första hand kan göra störst skillnad på.

 

Riskanalysen i en situation kan då bli S; vem är angriparen, storlek, vikt, styrka mm. har han/hon tillhyggen/vapen, är han drogpåverkad etc.

Alltså worstcase scenario en amfetaminspeedad bjässe med kniv,alt.flera angripare, konsekvensen måste bedömas som katastrofal. Du är alltså på

nivå e och åtgärderna som krävs är den högsta nivån.

 

Frekvensen blir ju ointressant eftersom du redan hamnat i situationen.

Den är ju dock högintressant ur förebyggande perspektiv.

 

Möjligheten att klara sig blir nu avgörande, kan du fly? självklart alltid det säkraste valet. Om inte, kan du försvara dig ? vet du hur du orsakar största möjliga skada med minsta möjliga kraft ? är du mentalt förberedd på att faktiskt skada en annan människa, tom allvarligt ?

 

Om man tränar mentalt och fysiskt för att vara beredd på den högsta nivån så blir det ju lättare att klara de lägre nivåerna.

 

Således kan man faktiskt installera säkerhetsanordningar av klassen

PL (perfomance level) E även om riskerna är av lägre magnitud, det blir bara onödigt dyrt.

Men att träna sig själv för PL A eller PL E kostar inte mer, det är bara en fråga om inställning och kunskap, på mina träningar jobbar vi för att uppnå PL E men också att förstå skillnaden på olika nivåer.

 

Aktuellt just nu !

 


Rss_feed