Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Träningslokalen

Föreläsningslokal i anslutning till träningslokalen

Kunskap, Säkerhet, Självförtroende, MIND...Your Life!


Exempel på kortare utbildningstillfällen som jag ibland kör som öppna kurser men också lämpliga för gruppbokningar, i Mjölby Budoklubbs lokaler eller hos kund.

Jag skräddarsyr även program efter önskemål.


Exempel på en heldagsutbildning med en blandning av PU/Mental Träning och Självförsvar som ger en bra grund, populärt inom vård /omsorg.


Syftet med utbildningen är att öka personalens förmåga att hantera hotfulla situationer och skapa trygghet i att även hantera våldsamma människor.


Teoretiska lektioner om mentala/psykologiska principer varvas med fysiska övningar.

FM;

Inledning, vad är våld? vad är Självförsvar?

vad är MINDkonceptet?


Mentala processer: Tankeprocesser-känslor-beteende-paradigm.Motivation/Behovsteori.


Övningar:

 • Grundställningar
 • Balans och förflyttning
 • Andningsteknik, Ki-energi.
 • Att skydda sig mot slag, sparkar mm.

Personlig Utveckling/Konflikthantering:

 • Den treeniga hjärnan
 • Synvergent tänkande
 • Paradigmskiften (Behavior Modification Workshop)
 • De tre R: en
 • Offer eller Ansvarig?

Em;

Självförsvar: (teori)

 • Situations/riskanalys
 • Nödvärnslagen
 • Bemötande av aggressiva personer
 • Distraktionsteknik
 • Principer
 • Metoder, strategier och attityd.
 • Angreppspunkter

Övningar:

 • Motattacker.
 • Greppbrytning.
 • Kontrollgrepp.
 • Kroppsspråk·
 • Rörelseenergi / kroppstyngd.
 • Att använda rätt muskler.
 • Avspändhet.

Slutsatser och ev. fördjupning


Program:

Heldagsutbildning inom Personlig Utveckling, Motivation, Mental träning samt Kroppsmedvetenhet/kroppsspråk.


Mål:·

Att öka kunskapen hos deltagarna om hur ”mina egna tankeprocesser påverkar mitt liv”.

Att öka deltagarnas Motivation att agera självständigt.

Att höja deltagarnas fysiska medvetenhet, Kroppsspråk,Hållning mm.

Program:

Fm:


Inledning


Personlig Utveckling:

 • Tankeprocesser- känslor-beteende-paradigm.
 • Motivation- Behovsteori.·
 • Kommunikation & kroppsspråk (övningar)
 • Kroppskännedom, hållning, balans, andning

Em:

Personlig Utveckling:

 • Paradigmskiften (Behavior Modification Workshop)
 • De tre R:en, Resentment, Resistance, Revenge. (konflikthantering)
 • Offer eller Ansvarig?, att förändras från insidan.
 • Balans och förflyttning, Ki-energi (övningar)

Återkoppling, reflektioner och utvärdering, avslutning.


Den fysiska aktiviteten vid varje tillfälle är inte avsedd att vara speciellt krävande, utan mer för att få kunskaper om hur man kan förbättra sin fysiska status.


Jag betonar vikten av hållning, rörlighet och stretching för att undvika problem med rygg, knän, axlar och nacke mm.