Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MindYourLifeBloggen

MIND.....Your Business!


MIND-konceptet bygger på att förstå principer, både mentala och fysiska. Det är stor skillnad på att komma ihåg saker man lärt sig och att förstå något.

Att bättre förstå sig själv, andra och våldets mekanismer ökar förmågan att försvara sig mot hot och fysiska angrepp.

Om jag förstår mer om hur mina tankeprocesser och mina fördomar fungerar blir det lättare att fatta rationella beslut som hjälper mig att uppnå mina mål. Det blir också lättare att undvika onödiga konflikter och att lösa de man ändå hamnar i.

Vid ett fysiskt angrepp blir det också nödvändigt att man rent fysiskt kan försvara sig. I en så pressad situation är det en stor fördel om man är mentalt förberedd och har tränat in tekniker som är så enkla som möjligt att utföra.


Om jag förstår anatomiska och träningsfysilogiska principer blir det enklare att utveckla mina fysiska egenskaper.


Bakgrund


Självförsvarsdelen av MIND-konceptet är i första hand inspirerad av Kyokushin Karate, som jag själv har tränat sedan 1973 och uppnått graden 4:e Dan (svart bälte).


Kraft och vilja är centralt i Kyokushin och det tar vi fasta när vi tänker självförsvar "tekniker" skalar vi däremot ner till minsta möjliga svårighetsgrad.


Mindset är att principer och mål är viktigare än teknik.


Tanken är att "vanliga människor" skall kunna höja sin självförsvarsförmåga och framför allt sitt självförtroende, någorlunda snabbt.


"Personlig Utveckling"

Bygger på Karate/Budo filosofi i kombination med idéer och tankar som jag tagit till mig från Napoleon Hill, Earl Nightingale, Dale Carnegie, Maxwell Maltz m.fl.


"Mental Träning"

Är metoder för att öka den mentala styrkan, ursprunget till dessa metoder hämtar vi ur ovanstående. Man kan säga att det är det är det kontinuerliga praktiserandet av dessa principer.


"Fysisk Träning"

Börjar med andning och kroppsuppfattning, alltifrån övningar som alla oavsett ålder och kondition kan göra, till stenhårda fyspass som knäcker den tuffaste.


Grunden är Kroppsviktsbaserad, Funktionell och Kampinspirerad träning.


Min erfarenhet är att de flesta kan göra betydligt mer än de tror att de kan. Många krämpor i axlar, nacke, rygg mm. beror till stor del på att vi rör oss för lite.

MindMap