Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MindYourLifeBloggen

Utveckla dina Möjligheter!


Ett seminarium om personlig utveckling ger ökad förståelse för hur våra tanke-processer påverkar våra dagliga prestationer och i förlängningen våra liv.


Och att vi medvetet kan styra dessa processer och få vårt undermedvetna att arbeta för oss i den riktning som vi väljer.


Föredrag om motivation, målbildsträning mm. Lämpligt för säljträffar, kick-off och andra events. Kontakta mig för förslag.

Att "Det blir som Jag Tänker" är den viktigaste grundprincipen och insikten i Mental Träning och Personlig Utveckling men hur ofta tänker vi efter på vad vi egentligen tänker på ?


Tänker du verkligen själv? är kanske merparten av dina tankar styrda av andra, politiker, föräldrar, media, kompisar osv. Är du orolig, deprimerad, fylld av prestationsångest och andra negativa "känslor" så är det ett resultat av dina tankar, har du tänkt på det?


Om det är så kan det va en bra idé att fundera på var dessa tankar kommer ifrån, skulle tex. någon enda människa oroa sig för klimatet eller världsekonomin om vi inte ständigt matades med detta från politiker och media?


Oro, depression och ångest existerar inte hos ett litet barn, det är saker som vi måste "lära oss" när vi växer upp och media och politiker är goda lärare.


Föräldrar och vänner hjälper ofta till helt omedvetet eftersom även de gått i samma skola.


Vi kan förmodligen aldrig uppnå 100% kontroll över våra tankar och det är nog inte heller meningen, vi måste ju påverkas och ta till oss nya tankar från andra människor. Men vi kan träna på att medvetet Välja vad vi Låter oss påverkas av.


Vad vi Ser och vad vi Hör har en enorm påverkan på våra Tankar och här finns det ju faktiskt valmöjligheter.


"Allt du kan se i ditt sinne kan bli verklighet"


Så när du Tänker-Tänk på VAD Du Tänker så är risken mindre att du Tänker något Obetänkt, Det blir ju ändå som Du Tänker!


Om du inte Tänker på Vad du Tänker är dessutom risken stor Att dina Tankar till Största delen är styrda av Andra och hur blir ditt liv då?


MIND ...Your Thoughts
Mental kontra Fysisk Träning

Under 70 och 80-talets olympiader dominerade Sovjetiska idrottare stort och man talade om det "Ryska undret". Misstankar om doping spreds och en hel del sånt avslöjades, men en viktig faktor var att dom var först med att införa Mental Träning på ett systematiskt sätt.

En undersökning genomfördes 1993 med följande förutsättningar; en grupp någorlunda likvärdiga idrottare delades in i 5 grupper som tränade enligt följande;


Grupp 1: 100% Fysisk träning

Grupp 2: 75% Fysisk, 25% Mental träning

Grupp 3: 50% Fysisk, 50% Mental träning

Grupp 4: 25% Fysisk, 75% Mental träning

Grupp 5: 100% Mental träning


Sedan genomfördes en mängd tävlingsmoment med följande resultat;

1:a Grupp 3

2:a Grupp 4

3:a Grupp 2

4:a Grupp 5

5:a Grupp 1


Jag vet inte hur mycket "vetenskaplig"trovärdighet detta har men man behöver ju inte heller veta det för att förstå att det mentala tillståndet spelar en enorm roll i all form av idrott, och i all annan mänsklig verksamhet för den delen.


För mig som tränar Karate är det ju dessutom fullständigt omöjligt att köra100% Fysisk träning,hård fys med fokus och fighting spirit är lika mycket mentalt som fysiskt för mig. Att integrera den mentala träningen i den fysiska är en mycket effektiv metod.

Nu menas troligen i detta sammanhang "Mental Träning" som bedrivs i det så kallade Alpha-stadiet, när hjärnvågorna går ner på en lägre frekvens och man är helt avslappnad. Man kan använda olika metoder av meditation för att hamna där och sedan "programmera" hjärnan med bilder av det man vill uppnå.


"En människa utvecklas alltid i Riktning mot sina Dominerande inre bilder"


Om du vill ha något eller bli något måste du alltså först göra det till en dominerande inre bild, sen är det bara en tidsfråga, enkelt eller hur?